27 thg 2, 2015

Xẩm Dạt Nước Cánh Bèo.

Có thể chỉ còn lại dòng sông 
Con thuyền không còn sang nữa 
Có thể chỉ còn một bờ sóng vỗ 
Con thuyền neo đậu bến quê...


Tri âm ơi....

Cánh bèo lênh đênh

Con thuyền chiếc bách...
Về đâu
Bến đợi
Nơi nào ????