24 thg 10, 2016

QUẢ SƠN.


Núi đứng cô đơn ...Núi cũng sầu
Gió luồn qua núi .....gió về đâu
Mình ta độc hành ... nhịp chân bước

Ta - Núi vô tình ở bên nhau
Núi Long ở thành phố Thanh Hóa